Wczytuję dane...
Model: 175
Gwarancja: 2 miesięcy
Koszt wysyłki od: 30.00 PLN

Sztuka plastyka

Nr katalogu 175    Nr MENiS 1651/2004

Zestaw plansz przedstawia dziedziny sztuk plastycznych takich jak: • malarstwo • rzeźbę • architektu­rę • grafikę • rzemiosło artystyczne. Na poszczególnych planszach zaprezentowane są reprodukcje, zdjęcia bądź rysunki przedstawiające daną dziedzinę sztuki. Pozwala to przeanalizować jak zmieniało się na przestrzeni lat przedstawianie postaci człowieka w malarstwie lub jak zmieniała się architektura, które z rzemiosł artystycznych już zanikło, co to jest grafika i jak powstaje. Do plansz dołączone są napisy na karteczkach z rzepami, pozwala to uczniom na umieszczanie haseł pod odpowiednimi reprodukcjami lub rysunkami dla sprawdzenia swoich wiadomości.

 Następna część pomocy przedstawia środki wyrazu plastycznego takie jak: barwa i kompozycja. Plansze te omawiają • barwy podstawowe • barwy pochodne • pary barw dopełniających • cechy barw dopeł­niających • tworzenie barw złamanych • barwy złamane • wąską gamę barw ciepłych • wąską gamę barw zimnych • szeroką gamę barw • barwy achromatyczne • akcent barwny • koło barw • widmo światła białego • widzenie kolorów • relatywizm barw. Powyższe plansze mówią: co to jest barwa i jakie mamy jej rodzaje, jak je uzyskujemy, jak widzimy je w sąsiedztwie z inny­mi barwami, jak usystematyzować barwy, złamać kolor lub nadać akcent barwny. 
Następne plansze pokazują rodzaje kompozycji: • symetria jednoosiowa • symetria wieloosiowa • otwarta • zamknięta • rytmiczna • statyczna • dynamiczna; są one pokazane na przykładach ludowych wycinanek. Część metodyczna pomocy zawiera dokładny opis pomocy, siedem scenariuszy pracy z dziećmi przy pomocy plansz jak i kartki ćwiczeniowe do kserowania.

Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką.

Polecamy