Wczytuję dane...
WAŻNA INFORMACJA O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla klientów
sklepu internetowego sklepstylowaszkola.pl

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Tobie kilka informacji:

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania ze sklepu internetowego sklepstylowaszkola.pl. (https://stylowaszkola.pl/) są to w szczególności dane, które podajesz zakładając konto w sklepie internetowym czy składając zamówienie. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies. Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:

 

a) wyrażenia przez Ciebie zgody na usługę przechowywania („zapamiętania”) danych na koncie klienta w serwisie https://stylowaszkola.pl/

b) założenia przez Ciebie  konta klienta w serwisie https://stylowaszkola.pl/

c) dokonywania przez Ciebie transakcjami.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?
 

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) STYLOWA SZKOŁA Jarosław Truszkowski, Podborze 24, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 662 041 118

Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres:  Podborze 24, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub poprzez wiadomość na adres e-mail:: biuro@stylowaszkola.pl

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
 

Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego sklepu internetowego są:

 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym);

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych)c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez

stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów

Jakie są kategorie odbiorców?
 

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

  1. a) operatorzy systemów informatycznych,

   b) operatorzy systemów płatności,

   c) operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,

   d) firmy logistyczne,

   e) firmy kurierskie i poczta polska,

   f) zewnętrzni dostawcy produktów,

   g) operatorzy płatności

   h) kancelarie prawne,

   i) firmy księgowe i audytorskie.

    

   Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia?
   Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych.

   Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?
   Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uznasz, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy Rozporządzeni

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?
Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów np. do przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, usuniecie przez Ciebie konta klienta, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa..

 1. Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa wcześniej. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania. 

   

Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy Ci w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO. Prosimy o ich przeczytanie – nie powinno to zająć dłużej niż kilka minut.

 

Jeżeli po lekturze pojawią się jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami. 

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

 

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania ze sklepu internetowego https://stylowaszkola.pl/. (https://stylowaszkola.pl/) są to w szczególności dane, które podajesz zakładając konto w sklepie internetowym, zapisując się na newsletter czy składając zamówienie. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies. Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:

 

a) wyrażenia przez Ciebie zgody na usługę przechowywania („zapamiętania”) danych na koncie klienta w serwisie https://stylowaszkola.pl/

b) założenia przez Ciebie  konta klienta w serwisie https://stylowaszkola.pl/

c) dokonywania przez Ciebie transakcjami.

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania. 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) STYLOWA SZKOŁA Jarosław Truszkowski, Podborze 24, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 662 041 118

 

2. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres:  Podborze 24, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail:: biuro@stylowaszkola.pl

 

3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego sklepu internetowego są:

 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym);

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

5. Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

a) sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) założenia i prowadzenia konta klienta w serwisie https://stylowaszkola.pl/ (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) wykonania bezpłatnej usługi przechowywania („zapamiętania”) danych w ramach konta klienta (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

g) marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

h) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

i) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

j) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

k) archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

6. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlane w sklepie internetowym tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

7. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

a) operatorzy systemów informatycznych,

b) operatorzy systemów płatności,

c) operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,

d) firmy logistyczne,

e) firmy kurierskie i poczta polska,

f) zewnętrzni dostawcy produktów,

g) operatorzy płatności

h) kancelarie prawne,

i) firmy księgowe i audytorskie.

 

8. Zgromadzone przez nas pliki cookies są przetwarzane w celu ułatwienia Ci realizacji zamówienia (zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku, zawartości koszyka), prowadzenia statystyk odwiedzin, ułatwienia dzielenia się przez Ciebie dzielenie się informacjami z Twoimi znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania Ci informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych).

 

9. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

 

10. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 

11. Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 5 np. do przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, usuniecie przez Ciebie konta klienta, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do Twoich danych osobowych,

b) sprostowania Twoich danych osobowych,

c) usunięcia Twoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f) przenoszenia Twoich danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

13. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

14. Z praw wskazanych w pkt.18 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:

a) kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@stylowaszkola.pl

b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Podborze 24, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

15. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail biuro@stylowaszkola.pl

 

16. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw, określonych w pkt. 13, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w pkt 2 i 3.

 

17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.